SOBOTA

 30 września, godz. 9:00-16:15 BLOK I / mózgowe mechanizmy traumy / specyfika traumy związanej z amputacją (zmiana obrazu ciała, zaburzenie poczucia tożsamości itd.) BLOK II / funkcja protezy i procesu protezowania na różnych etapach reakcji potraumatycznych / czynniki wpływające na przebieg procesu protezowania warunkujące jego …

Read More

PIĄTEK

29 września, godz. 9:00-16:15 BLOK I / definicja traumy, reakcje potraumatyczne / stres a trauma, fazy reakcji na stres / zespół stresu pourazowego BLOK II / rozpoznawanie reakcji potraumatycznych – z wykorzystaniem fragmentów filmu „Bez lęku” / dysocjacja: sposób radzenia sobie psychiki z niechcianymi doświadczeniami

Read More

Urszula Mela

Psycholog, psychotraumatolog, Członek Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego. 18-letni staż pracy. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku, gdzie zajmuje się pomocą psychologiczną osobom w kryzysie, szczególnie osobom po doświadczeniach traum. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Od 8 lat pracuje …

Read More